لوگوی هنرستان

راهنمای دریافت کارنامه

به اطلاع دانش آموزان عزیز و اولیای محترم میرسانم از طریق دکمه مربوطه میتوانید فیلم آموزشی نحوه دریافت کارنامه دانش آموز خود را ببینید

پخش ویدیو

دریافت برنامه امتحانی خرداد 1400

برنامه امتحانات پایانی نیم سال دوم سال تحصیلی 1399-1400 را میتوانیداز طریق دکمه مقابل دریافت کنید در ضمن امتحانات پایانی از 27 اردیبهشت ماه لغایت 22 خرداد ماه برگزار میشود

فرمانده ای واحدهای مقاومت پیشگام

به اطلاع دانش آموزان عزیز میرساند از طریق دکمه این بخش میتوانند فرم معرفی و گزینش فرمانده هان واحد های مقاومت پیشگام جهت فعالیت در سال تحصیلی 1400-1401 را ارسال نمایند.

ثبت سفارش کتاب

از طریق دکمه های مربوطه دسترسی به فیلم آموزشی نحوه سفارش و همچنین به سامانه ثبت سفارش کتاب درسی دارند. کتابهای درسی دانش آموز را برای سال تحصیلی 1400-1401 ثبت کنید

دریافت برنامه امتحانی دیماه 1399

برنامه امتحانات پایانی نیم سال اول سال تحصیلی 1399-1400 را میتوانیداز طریق دکمه مقابل دریافت کنید در ضمن امتحانات از 6 دیماه لغایت 24 دیماه برگزار میشود

شرکت دانش آموزان در آزمونهای پایانی

فیلم آموزش ورود و شرکت دانش آموزان در آزمونهای پایانی نیم سال اول و دوم سال تحصیلی 1399-1400 هنرستان کاردانش کارآفرینان

رشته های هنرستان کاردانش کارآفرینان

فرم ها

0
دانش آموزان
0
معلمین
0
تعداد کلاس
0
تعداد رشته
0
تعداد کارگاه
0
تعداد سایت