ارسال نظرات و پیشنهادات

دانش آموزان عزیز و اولیای گرامی میتوانید نظرات و انتقادات و پیشنهادات خود را توسط فرم زیر مستقیما به صورت محرمانه به دست مدیریت هنرستان برسانید.

از این که با ارسال نظرات خود برای ارتقای کیفیت ما را همراهی میکنید از شما سپاسگزاریم.

ارسال نظرات و پیشنهادات