الزام تمام مدارس به رعایت ساعت درسی مصوب در کلاس‌های مجازی

♦️الزام تمام مدارس به رعایت ساعت درسی مصوب در کلاس‌های مجازی

🔺مدیرکل ارزیابی و عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت آموزش و پرورش:
🔹بر اساس دستورالعمل مورخ ۲۰ خرداد ۱۳۹۹ وزارت آموزش و پرورش، تمام مدارس دولتی و غیردولتی موظف شدند هزینه فوق برنامه‌های آموزشی و پرورشی، کنکور و… را از تاریخ اول اسفند ۹۸ محاسبه و به اولیا دانش‌آموزان مسترد و یا با جلب رضایت آنان به عنوان شهریه سال تحصیل ۴۰۰-۱۳۹۹ محاسبه کنند.

🔹مقرر شد که در سال تحصیلی جاری این مدارس صرفا اقدام به دریافت شهریه مصوب کرده و از دریافت هزینه خدمات فوق برنامه خودداری کنند.

🔹تمام مدارس اعم از دولتی و غیردولتی ملزم به اجرای مصوبات شورای عالی آموزش و پرورش درباره ساعت کلاس‌های درسی هستند.
مدارس باید در شرایط کرونا طبق بخشنامه شماره ۳۶۱/۱۴۰-۱۳۹۹/۲/۹ مرکز حوزه وزارتی (جدول زمانبندی برنامه آموزشی سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹) عمل و ساعات مصوب را رعایت کنند. در صورت هرگونه شکایت یا گزارش در این خصوص، موضوع مورد پیگیری قرار می‌گیرد.