برنامه امتحانی نیم سال اول (دیماه) 1400-1401

بسم الله الرحمن الرحیم

با سلام

امتحانات ترم اول (دی ماه)، از تاریخ 4 دی1400 آغاز می‌شود.

همه امتحانات اعم از عمومی و مهارتی به‌شکل حضوری و در مدرسه خواهد بود.

رعایت تمام پروتکل‌های بهداشتی مانند همراه داشتن ماسک و رعایت فاصلۀ اجتماعی ضروری می‌باشد.

برنامه امتحانی هنرجویانی که سال قبل پایه 12 بوده و امسال هنرجوی هنرستان نیستند

این هنرجویان لازم است برگۀ انتخاب واحد خود را بررسی نموده و در آزمون تمام درس‌هایی که در برگۀ آن‌ها نوشته شده، شرکت کنند.

رعایت تمام پروتکل‌های بهداشتی مانند همراه داشتن ماسک و رعایت فاصلۀ اجتماعی ضروری می‌باشد.

نیم ساعت قبل از شروع هر امتحان در مدرسه حاضر باشید.