شرایط برگزاری امتحانات به صورت حضوری و مجازی

شرایط برگزاری امتحانات به صورت حضوری و مجازی

رئیس مرکز سنجش آموزش و پرورش:
🔹برگزاری امتحانات پایانی نوبت اول دانش‌آموزان به صورت حضوری یا مجازی به شرایط زرد، نارنجی و قرمز هر منطقه‌ بستگی دارد.

🔹شورای مدرسه می‌تواند شرایط را در نظر بگیرد و اگر امکان آن وجود داشت، امتحانات را به صورت حضوری برگزار کنند.

🔹اگر ممکن نبود امتحانات از طریق آزمون‌های آنلاین شبکه شاد و سایر آزمون‌‌یارهایی که در کشور رواج دارد به صورت مجازی برگزار شود.