وزیر آموزش‌وپرورش: خواهان آموزش حضوری هستیم

وزیر آموزش‌وپرورش: خواهان آموزش حضوری هستیم

برای برخی پایه‌ها مانند اول دبستان و یا رشته‌های فنی و کاردانش، آموزش مجازی مشکل است.

هیچ‌ نوع آموزشی جایگزین آموزش‌های حضوری نیست زیرا فرآیند تربیت دانش‌آموز در مدرسه محقق می‌شود.