پیشنهادهایی در خصوص برگزاری امتحانات در دی‌ماه ارائه‌شده که هنوز هیچ‌یک قطعی نشده است

♦️ پیشنهادهایی در خصوص برگزاری امتحانات در دی‌ماه ارائه‌شده که هنوز هیچ‌یک قطعی نشده است

🔺وزیر آموزش و پرورش :

🔹با یک وضعیت ثابت روبه‌رو نیستیم بلکه شرایط متفاوت است بنابراین با توجه به صلاحدیدهای ستاد کرونا همکاران ما مشغول بررسی و مطالعات در این زمینه و همچنین تعامل با ستاد ملی کرونا و معاونان آموزشی هستند و تا قبل از شروع امتحانات روش برگزاری اعلام خواهد شد.

🔹آزمون‌های حضوری و مجازی هر دو در دستور کار خواهد بود در این زمینه کیفیت‌ها و روش‌های مختلف آزمون را بررسی و شناسایی کردیم آنچه برای ما مهم است استفاده از روش‌های اطمینان‌بخش در برگزاری امتحانات است تا از فراگیری محتواهای درسی توسط دانش آموزان مطمئن شویم بنابراین همه تلاش ما در این راستا است.