طرح کوچ(کنترل قد و وزن دانش آموزان)

کلیه دانش آموزان عزیز اطلاعات خواسته شده در فرم زیر را با دقت تکمیل کنید.

طرح کوچ

  • وزن خود را به صورت عدد برحسب کیلو گرم وارد کنید. به عنوان مثال : 65
  • قد خود را به صورت عدد برحسب سانتی متر وارد کنید. به عنوان مثال : 175